martes, 15 de noviembre de 2022

El funcionament de l'autoanalitzador

Una de les visites de caire obligat que fem des del mòdul d’anàlisis enològics és a Armero i Adrover Vitivinicultors on tenen un aparell molt eficient per a realitzar analítiques en el laboratori. Parlem de l’autoanalitzador de BioSystems.

És un aparell que permet dur a terme anàlisis químiques i enzimàtiques. Funciona mitjançant un rotor circular, on es posen les mostres a analitzar. Té un braç mecànic equipat amb una agulla per agafar els reactius i portar-los al rotor, un lloc on es posa tot el mostratge dels diferents tipus de vins que vulguem analitzar, un espai pels diferents reactius, un dipòsit de sabó, que s’empra per a netejar l'agulla a cada passa, i un dipòsit on es dipositen els restes. L’aparell consta de 2 ‘racks’, un s’empra per posar les mostres de most o vi, i l’altre per posar els reactius i calibradors. 

L’autoanalitzador presenta una tapadora que protegeix els reactius i les mostres de l’exterior dificultant la seva contaminació.

Les reaccions que es duen a terme generalment són de tipus enzimàtic, encara que també poden ser químiques. Les lectures d’aquestes analítiques es basen en la espectrofotometria. 

L’aparell es connecta a un ordinador que porta un software que permet passar la informació obtinguda a l'ordinador, i així posteriorment, poder llegir i interpretar els resultats.


Imatge 1: Alumnes de 1r de Viticultura atents a les explicacions sobre el funcionament de l'autoanalitzador.Les avantatges que presenta l’autoanalitzador són molt diverses. Presenta un baix consum d’aigua per a netejar totes les peces i en general suposa un gran estalvi de reactius en relació a les determinacions que es fan en el laboratori de forma convencional. La relació de resultats obtinguts en proporció al temps que utilitza és molt elevada, això implica una reducció important de la mà d’obra necessària en el laboratori. De la mateixa manera l’error humà també es minimitza i la fiabilitat dels resultats és més elevada. Els resultats es guarden directament a l’ordinador que hi ha connectant analitzant les dades i formant gràfics amb ells. així podem veure en un futur com es van modificant certs paràmetres dels vins i mostos.


Pel que fa als inconvenients no són molt nombrosos. Necessita connexió a la corrent elèctrica i, per tant, existeix una petita despesa en aquest sentit. També precisa una gelera on conservar tots els reactius ja que molts d’ells són enzims i aquests es degraden amb molta facilitat. La determinació dels nivells de diòxid de sofre tan lliure com total no són molt fiables ja que l’absorbància d’aquest viratge sol ser molt imprecís. 


Fent un balanç de totes les característiques d’aquest aparell enològic podem concloure que es tracta d’una màquina molt útil durant la vinificació i la criança.


Imatge 2: Autoanalitzador del celler.

domingo, 13 de noviembre de 2022

Estats fenològics de la vinya

La fenologia de la vinya permet conèixer i estudiar com evoluciona aquest cultiu al llarg de l’any. Identificar les diferents fases i la seva relació amb l’entorn permet al nostre alumnat entendre la biologia del cultiu i aprendre a planificar les tasques i accions a fer en el vinyet en funció del moment de l’any.

L'inici del curs coincideix amb la maduració del fruit i amb ella una de les accions més esperades: la verema. En aquell moment, es dugué a terme la recollida del fruit fent una primera selecció al propi vinyet i posteriorment una segona selecció ja al celler de l’IES Felanitx. 

 

 

Actualment, ja ha començat la caiguda de la fulla, de manera que la part aèria comença a aturar la seva activitat i ben aviat, les arrels començaran el repòs vegetatiu. Aprofitant aquest moment, el nostre alumnat ha dut a terme la implantació d’una alineació de romaní i lavanda al vinyet a més de fer una revisió dels seus elements estructurals.


 

Estau atents per seguir els canvis que sofreix aquest cultiu!


lunes, 19 de septiembre de 2022

Visita de l'Aula emprenedora de l'IES Felanitx a Iberflora

 


Els alumnes de Jardineria i floristeria han visitat la fira professional IBERFLORA a València amb el finançament de l'aula emprenedora de l'IES Felanitx.


Iberflora és la fira professional de referència nacional del sector en què els estudiants es formen a l'IES Felanitx. Allà han pogut gaudir durant tot el dia dels diferents espais, les propostes d'empreses emprenedores i l'experiència de professionals de la floristeria i la instal·lació i manteniment de jardins.


Iberflora és també una de les fires referents a Europa per al sector verd. Amb més de 12.000 visitants en la seva última edició, ofereix un dels més complets aparadors en planta, flor, paisatgisme, jardineria, tecnologia i bricojardí.


Després de visitar tots els estands, van poder comprovar personalment les diferents fórmules d'emprenedoria relacionades amb noves tecnologies, els processos de diferenciació i els diferents canals de venda. A més a més, van poder analitzar diferents models de negocis rellevants i gaudir de diferents demostracions en viu, concursos d'art floral i soft skills i una màster class.


Una vegada tornats de València, els alumnes han fet un exercici d'anàlisi de les paradetes per destacar-ne les característiques que contribueixen en el procés de compra-venda.lunes, 4 de julio de 2022

Jornades de Vitivinicultura

Durant aquest curs, s'han celebrat les Jornades de Vitivinicultura coorganitzades per la Consejería de Edución, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a Ciudad Real. Aquestes jornades serveixen d'escenari per compartir experiències entre professorat de diferents comunitats autònomes, conèixer novetats del sector vitivinícola i ampliar coneixements dins el sector educatiu.


Trobada de professorat de Vitivinicultura

Va ser un moment  d'intercanvi entre professors del Cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura on hem passat uns dies agradables compartint moltes experiències de cara a la millora de l'ensenyament. A més, es va poder assistir a diferents ponències, entre elles:

  • Ponència de David Broceño, subdirector  general de Planificació i gestió de l'FP del Ministerio de Educación y FP. En aquesta, es va desglossar la nova Llei de Formació Professional i es remarcaren els principals canvis que afecten l'organització dels estudis.
  • Presentació de l'obra Sapiens del vino per part del sommelier Ferran Centelles de la Bulli Foundation. Centelles exposà diferents punts de vista sobre la percepció i concepció de diferents aspectes relacionats amb el món vitivinícola.
 

 

Fira nacional del vi a Espanya

Sabies que el mes de maig se celebra la principal fira del vi d'Espanya a Ciudad Real? La Fira FENAVIN és un dels principals esdeveniments on cooperatives i cellers es reuneixen per conèixer les novetats del sector vinícola i la visita al recinte ferial estava contemplada en el programa d'aquestes jornades. 

L'edició d'enguany d'aquesta fira tenia especial interès perquè es presentava com una bona ocasió per a fer un repàs a l'evolució del comerç mundial de vi, com el va afectar la pandèmia el 2020 i com es va recuperant fins a assolir unes xifres mai assolides en valor, volum i preu mitjà. Es manifestà que les diverses traves al comerç internacional com la guerra de Rússia, l'encariment de les energies i el combustible o la forta inflació, no permeten marge d'error al sector i que cal continuar treballant en xarxa per a millorar entre tots el sector.

Durant el recorregut per la fira, es visitaren estands de diferents cellers per conèixer la seva tasca i també s'aprofità per visitar cellers coneguts, tant de la nostra geografia mallorquina com d'altres. Entre ells, els companys del grup Montes Norte amb els quals es va fer una activitat a distància amb el nostre alumnat.

 

Centre de Referència Nacional de Vins i Olis

En aquestes jornades, també hi tengué cabuda la visita al Centre de referència Nacional de Vins i Olis, on Marta Roldán (Directora general de Formació Professional per a l’ocupació) va fer un resum de l’activitat d’aquest centre i del seu potencial. Posteriorment, es va conèixer la seva activitat, es visitaren les seves instal·lacions i es va poder dur a terme un petit tast d'oli.

Finalment, les JORNADES DE VITIVINICULTURA acabaren amb un acte de clausura de la mà de Mayte Company González (Directora general de Formació professional de Castella-la Manxa) i amb els agraïments pertinents, deixant la porta oberta per a la pròxima edició.


Els diferents actes i activitats s'emmarquen en Jornadas de vitivinicultura: una apuesta Dual,  organitzades per la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cofinanciada pel FSE,  i en col·laboració amb la Fundació CaixaBank Dualiza.

jueves, 23 de junio de 2022

Erasmus per Jardineria i floristeria

 

Enguany ha estat en Marc Bennàsar qui ha gaudit d'una beca Erasmus +, en el marc del programa Euro FP Balears V, per dur a terme part de les pràctiques en una empresa estrangera.


Més concretament, s'ha desplaçat a Livia que és un centre d'FP situat a Piikkiö, un poblet proper a la ciutat de Turku al sud-oest de Finlàndia. Allà compten amb moltes i bones instal·lacions per impartir formació relativa a la Jardineria, Floristeria, Agricultura, Gestió forestal, Producció animal i Serveis socials en el medi rural. 

Centre d'FP Livia


Podem estar contents perquè el present curs 2021/2022, tots els cicles formatius de grau bàsic i mitjà impartits en l’IES Felanitx (FP d’Administració i gestió, FP Agrària i FP d’Electricitat i electrònica) han tengut alumnes participants d'Erasmus i els seus professors s’han implicat preparant aquestes pràctiques en empreses estrangeres de la Unió Europea.

Una vegada finalitzades les pràctiques Erasmus +, els alumnes coincideixen en pensar que l’oportunitat que els dona aquest tipus de mobilitat per practicar el que han après en empreses estrangeres, ha suposat un bon aprenentatge, no sempre còmode, interessant, diferent i ben profitós especialment pel que fa a la seva maduresa personal. Les famílies també es mostren molt satisfetes per la confiança dipositada en tots aquests alumnes emprenedors.

Marc Bennàsar, estudiant del CFGM en Jardineria i floristeria, afirma:

"Ha estat una experiència inoblidable. Finlàndia és un país nòrdic i té un clima molt diferent del que estic acostumat a Manacor. Això implica que les tasques que fa un jardiner allà siguin un poc diferents. La seva cultura també és molt diferent de la nostra i, per això, els primers dies de la mobilitat es fan estranys de passar. Però, llavors, em vaig adaptar bé i he aconseguit treure'n una experiència profitosa, tant personal com professional. A mi m'ha encantat! Consider que la formació prèvia rebuda a l'IES Felanitx ha estat bona i no he tengut grans dificultats per executar les tasques encomanades durant les pràctiques."

Video de Livia

Esperam que el curs vinent alguns alumnes s'animin a participar del programa Erasmus +!


jueves, 26 de mayo de 2022

Fira FP Llevant a l'IES Felanitx!

Els passats 18 i 19 de maig, l'IES Felanitx va ser l'amfitrió de la Fira d'FP de la comarca de Llevant. A la jornada, exposaren un total de nou centres: IES Mossèn Alcover, IES Manacor, IES Porto Cristo, IES Llorenç Garcias i Font, IES Puig de sa Font, IES Capdepera, IES Llucmajor, Cooperativa d'ensenyament Es Lledoner i el propi IES Felanitx. A més, l'esdeveniment va rebre alumnat dels centres expositors així com també de Campos, Santanyí, Porreres i Binissalem.

Durant les dues jornades, visitaren la fira al voltant de 1500 alumnes on pogueren conèixer l'oferta formativa de la zona, a més de participar en activitats organitzades per les diferents famílies professionals. La família Agrària oferí als visitants tota la informació relacionada amb el CFGB d'Agrojardineria i Composicions Florals i el CFGM de Jardineria i Floristeria. A més, tingueren l'oportunitat de confeccionar anells florals, dur a terme un repicat de lletugues, participar en una activitat de grimpa i conèixer diferents sistemes de reg unificats en una taula de mostra.

Pel que fa a la família professional d'Indústries alimentàries, es donà a conèixer el CFGS de Vitivinicultura i els visitants pogueren dur a terme un trivial experimental sobre la vinya i el vi. A més, els alumnes visitants de l'IES Binissalem varen conèixer la DO Pla i Llevant de la mà de Toni Bennàssar i també varen poder tastar i analitzar els vins s'Institut, blanc i negre, elaborats pels alumnes d'aquest curs.

D'altra banda, tots els visitants varen poder conèixer com és l'aula d'emprenedoria i els projectes Erasmus+ de l'IES Felanitx gràcies al coordinador del centre, Joan Rosselló.

La Fira d'FP de la comarca de Llevant és una oportunitat per conèixer els estudis de formació professional de l'IES Felanitx i dels municipis veïnats, d'aquí que se n'hagin fet ressò diferents mitjans de comunicació, però si no has pogut assistir i estàs interessat en algun d'aquests estudis... no ho dubtis! Contacta amb nosaltres!

 L'IES Felanitx vol agrair la participació dels diferents centres participants així com també la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, l'ajuntament de Felanitx, IQPIB, POAP, SOIB, Cambra de Comerç Mallorca i DO Pla i Llevant.jueves, 5 de mayo de 2022

Coneixem el CIFP Juníper Serra!

Els alumnes del projecte “De la terra a la copa: feim vi!” han visitat el CIFP Juníper Serra per conèixer diferents aspectes i curiositats en relació a tot allò que envolta el tast i servei en sala de vi.

Els alumnes han començat la jornada coneixent les diferents instal·lacions del centre i posteriorment han passat a l’acció! En primer lloc han posat a prova el sentit de l’olfacte i la seva memòria sensorial a l’aula de tast. A cegues, han anat detectant diferents aromes que es poden trobar al vi. Alguns d’ells els han pogut identificar tot d’una, com ha estat el cas de l’aroma a plàtan o rosa. D’altres però, no ha estat tan senzill ja que una de les frases més repetides ha estat «em recorda a alguna cosa però no sé ben bé a què


Una vegada treballat l’olfacte, els alumnes han passat a l’aula-cafeteria per conèixer i experimentar de la mà de Joan Miquel Marroig. Allà s’ha explicat quin és el paper de les papil·les gustatives, els diferents sabors que es poden detectar i la importància de l’olfacte en relació a la detecció de sabors. D’acord amb això, els alumnes han pogut tastar diferents solucions per ser conscients d’allò que percep en major mesura cada zona de la seva llengua.Marroig també ha explicat quins tipus de copa es diferencien en servei així com el seu ús més habitual. També s’ha fet un repàs sobre la diferència entre una fermentació oxidativa i reductiva, per l’efecte de l’oxigen sobre el vi ja embotellat i per allò que implica fer una decantació de vi per servir a taula. A més, s’han destacat i posat en pràctica els aspectes més importants a l’hora de tastar un vi negre i finalment els alumnes han pogut veure una demostració de Sabrage.


 

L’IES Felanitx vol agrair a Joana Cerdà i a Joan Miquel Marroig el temps dedicat als nostres alumnes!

martes, 12 de abril de 2022

Visita tècnica a 7103 Petit Celler

Els alumnes de segon curs de Vitivinicultura de l’IES Felanitx han tengut l’oportunitat de visitar les vinyes i bodega de 7103 Petit Celler, localitzat a Santa Maria del Camí.


L’empresa la formen dos joves que es conegueren a la nostra Universitat. Un feia vi a casa seva i a l’altre, li apassionava el món de la vinya. Aquesta combinació va donar peu a que en Pep Cànaves i en Sebastià Ordines s'engresquessin en aquest món i fessin dels seus hobbies la seva feina, creant 7103 Petit Celler. Per a triar el nom ho tingueren clar: «volíem alguna cosa ben nostra, ben mallorquina, i com que som els únics que mesurem finques en quarterades, d’aquí 7103».Durant els seus inicis l'any 2013, començaren amb una producció aproximada de 4000 botelles i a dia d'avui, treballen amb més de 60000! Amb la primera producció varen quedar bocabadats, i a dia d’avui, afirmen «seguir flipant». El seu objectiu és apostar per les varietats locals en els seus vins, d’aquí que en poc temps ja tenguin una identitat ben definida. Els agrada innovar i cada any intenten viatjar a diversos indrets, de fet, ens varen rebre quan just acabaven d’arribar de la Wine Week de Barcelona.


Des de l’IES Felanitx agraïm el temps dedicat als nostres alumnes i la passió transmesa vers el món vitivinícola.

lunes, 4 de abril de 2022

Nous mòduls de certificats de professionalitat!

Aquest mes d'abril s'iniciarà un nou mòdul inclòs en el certificat d'INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES (AGAO0208). En concret, Manteniment i millora de jardines i zones verdes, el qual consta de120 hores de formació en el centre educatiu.

Finalitzat el mòdul esmentat, tendrà lloc l'inici del mòdul Control fitosanitari durant el mes de juny, també amb una duració de 120 hores.

VULL CURSAR AQUESTA FORMACIÓ... QUÈ HE DE FER?
1) Preinscripció telemàtica a la plana web del SOIB.
2) Inscripció presencial a l'IES Felanitx. El professor de referència et proporcionarà el full d'inscripció i t'informarà de tot allò que has de saber, a més de resoldre possibles dubtes que puguis tenir. Et pots posar amb ell en qualsevol moment per fer consultes: Fernando Lázaro (flazaro@iesfelanitx.cat).
3) L'inici previst de la formació és el pròxim 25 d'abril, en horari vespertí.

martes, 29 de marzo de 2022

Descobrim com s'elaboren els escumosos de Miquel Gelabert!

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Vitivinicultura han tengut l'oportunitat de visitar el celler Miquel Gelabert, ubicat a Manacor. Fundat l’any 1985, aquest celler ha anat evolucionant al llarg dels anys sense perdre de vista el seu objectiu: investigar, testar i millorar el cultiu de la vinya així com també els seus processos de vinificació, essent avui en dia una empresa familiar que no deixa de créixer i de sorprendre a aquells que tasten els seus vins.


De la mà de Miquel Gelabert i de Maria Miquel, es va aprofundir en com es duu a terme el procés d’elaboració de vi escumós, entrant en detall en cada una de les etapes que formen part de la seva vinificació. A més, els alumnes varen poder observar la maquinària associada, varen prendre consciència del paper que juguen els llevats i les lies dins botella durant el procés d’elaboració, varen poder presenciar com es realitza un desgorjat manual i també varen poder tastar l’escumós blanc i rosat «Son Moix».
A més a més, Gelabert va fer un repàs de la resta de vins que comercialitzen, apuntant aquelles notes més destacables de cada un dels vins presentats i es varen donar a tastar els següents: Chardonay Roure i Gran Vinya Son Caules.

Des de l’IES Felanitx es vol agrair a la família el temps dedicat als nostres alumnes!