martes, 30 de noviembre de 2021

Vinyes i Bodegues Miquel Oliver ens obri les portes!

Els alumnes de primer i segon curs del CF de grau superior en Vitivinicultura visitaren la setmana passada les instal·lacions de Miquel Oliver Vinyes i Bodegues. Pilar Oliver fou l’encarregada de rebre el grup, iniciant el recorregut per les seves vinyes on es va poder conèixer la seva distribució, sentir l’embat que arriba a la zona, conèixer l’estat provocat per Xylella fastidiosa i diferenciar varietats que formen part de la seva col·lecció.Seguidament, Oliver ens presentà la bodega, transmetent la seva filosofia de treball i el paper que juga avui en dia la tecnologia. A més, els alumnes varen poder veure i tocar maquinària i equipament propi d’un celler de les seves dimensions i conèixer el projecte de la família per dissenyar les seves instal·lacions. A més, l’alumnat va prendre consciència de la importància de l’enoturisme a la nostra illa i de com atendre les necessitats d’aquest sector.La visita acabà amb un tast dels seus vins més representatius, on els alumnes tengueren la oportunitat de conèixer la història que hi ha rere cada un d’ells.

Des de l’IES Felanitx es vol agrair el temps dedicat per Pilar Oliver i la passió transmesa a l'alumnat.


viernes, 12 de noviembre de 2021

Visitam MoraPlant i Vivers Llabrés!

Avui els alumnes de primer i segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria han visitat dues empreses del sector, en concret, Moraplant Vivers (Sant Joan) i Vivers Llabrés (Manacor).

Moraplant és una empresa creada per un alumne que cursà els estudis de Grau Superior a l’IES Felanitx, en Biel León. En aquesta empresa, els alumnes han pogut observar diferents processos propis de la producció de planta, a més de conèixer de primera mà com són les instal·lacions adequades per a que un viver dedicat a la producció de planta ornamental i de temporada presenti un adequat rendiment productiu a Mallorca. D’altra banda, també s’ha pogut analitzar com es duu a terme l’atenció al client i així com també les estratègies de comercialització per a atendre les demandes de la diversitat de consumidors d’aquest sector.

A més a més, els alumnes han pogut escoltar el testimoni de León en relació a la recuperació de l’empresa després dels desperfectes ocasionats pel cap de fibló que assolà les seves instal·lacions al 2018.

Vivers Llabrés disposa també de centre de jardineria on l’alumnat ha pogut observar diferents materials i eines de jardineria així com també una gran varietat d’espècies vegetals arbòries, arbustives i de planta. A més, el fet de disposar d’una zona de tenda ha permès explorar noves tècniques de venda i atenció al client.

Des del Departament d’Agrària i Indústries alimentàries es vol agrair la dedicació oferida per part de les dues empreses i s’espera continuar amb diferents col·laboracions en futures ocasions!

jueves, 11 de noviembre de 2021

Treball per projectes (3r ESO)

L’IES Felanitx ofereix durant els tres primers cursos d’ESO l’assignatura de lliure configuració Treball per projectes. Es tracta d’una assignatura on els alumnes integren coneixements de diferents àrees atenent a un únic fil conductor. D’acord amb això, el Departament d’Agrària i Indústries alimentàries participa en aquesta línia metodològica oferint dos projectes:

    >Alimentació i consum responsable (2n ESO)

    >De la terra a la copa: feim vi! (3r ESO)

De la terra a la copa: feim vi és un projecte que s’emmarca en un sector econòmic de gran importància al nostre municipi, a més de ser una peça clau en la cultura Felanitxera. En aquest sentit, els alumnes treballen continguts teorico-pràctics i actitudinals basant el seu aprenentatge en tres grans eixos:

D’acord amb això, es presenta un dels productes finals corresponent al primer eix.


Objectius

El punt de partida es centra en "Com canvia la vinya al llarg de l’any?"

A partir d’aquí, es pretenen assolir els següents objectius:

1) Conèixer el cicle biològic de la vinya.

2) Entendre diferents processos biològics associats a Vitis vinifera.

3) Elaborar un mural que permeti la transmissió d’informació treballada.

4) Treballar de manera cooperativa i manipulativa.


Àrees integrades


Treball de la informació

La informació tractada s’ha treballat a l’aula i a la vinya, fent ús d’un agrupament per parelles. A més a més, els alumnes també han realitzat recerques puntuals d’informació i posteriorment, l’han disposat de manera visual per a poder transmetre-la.


El procés creatiu

Fent ús de treball manipulatiu i tècniques de cooperació els alumnes han creat diferents murals on es reflecteix com canvia la vinya al llarg de l’any, posant èmfasi en els aspectes més característics de cada època de l’any.Avaluació

Les produccions fetes han estat avaluades fent ús de diferents instruments i evidències: graelles d’observació directa, rúbriques d’avaluació i el mateix producte final. D’acord amb això, s’ha realitzat una avaluació, coavaluació i autoavaluació.

Què t’ha semblat l’activitat? Vols veure cada un dels murals fets pels alumnes? Trobaràs tot el procés exposat al hall del centre, atura’t-hi!viernes, 5 de noviembre de 2021

1r d’FPB: Mes 1

 


OctubreAra que ja fa més d'un mes que vam començar el curs, el grup de 1r d'FP Bàsica d'agrojardineria i composicions florals podem valorar el que hem fet i hem après. Periòdicament, anirem publicant els avanços que anem fent en els projectes que tenim en marxa, així com els que encara hem de començar. Aquestes publicacions sorgeixen de recopilar les anotacions als diaris de feina que cada dia omplim després de les tasques.


L'hort


Després de tot l’estiu, mos vam trobar l’hort ple de males herbes, així que primer de tot vam llevar-la a mà i amb xapeta. Llavors, amb l’ajuda dels rampins, també vam llevar les pedres més grosses.

Seguidament, vam aprendre a passar el motocultor, i vam preparar el terreny de l’hort per sembrar-hi. També vam afegir adob de cavall.


Abans de sembrar, vam marcar amb estaques i fil la línia per sembrar faves de dues varietats, i cebes. Vam deixar la meitat de les llavors en remull durant 12 hores per veure si hi havia diferències en el temps de germinació.

La plantació va tenir lloc dia 6 d’octubre i dia 20 d’octubre ja vam observar com diverses plàntules sortien de la terra. Setmana rere setmana anam veient el seu progrés, i són molt poques les que no han sortit, sobretot entre les que vam tenir en remull.

Manteniment de jardins


D’altra banda, enguany, l’alumne de 2n de GM Joan Ortega ens farà de capatàs per les feines de manteniment de jardins. Mos ha ensenyat com emplear el talla-bardisses i l’hem empleat per podar el Plumbago del jardí de davant del departament d’agràries. Hem constatat que el talla-bardisses és una eina feixuga i cansa emplear-la molta estona. Quan acabem la tasca de podar, convé fer net i per això hem empleat el bufador, que mos facilita la feina de neteja.Finalment, aquesta darrera setmana també hem estat aprenent i practicant amb les desbrossadores. Passar la desbrossadora és una tasca que en general ha agradat a l’alumnat.