lunes, 27 de mayo de 2013

PRÀCTICA PER A DETERMINAR LA TEXTURA DELS SÒLS (JUGAR AMB FANG)

Els alumnes de 1r de Jardineria i Floristeria en el mòdul de Fonaments Agronòmics han determinat la textura de diferents tipus de sòls.
Agafaren mostres de 3 punts diferents de les instal·lacions del centre, garbellaren la terra, feren macarrons i rotllos amb fang; per supost, seguint una clau dicotòmica i al final determinaren la textura dels sòls.

 Una pràctica molt senzilla i divertida:  
        JUGAR AMB FANG!!!


jueves, 2 de mayo de 2013

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS MÒDULS OBLIGATORIS DELS PQPI I CICLES FORMATIUS DE FP
Termini

Actuació

Del 10 al 28 de juny
Presentació de sol·licituds

9 de juliol
Llistes provisionals d’admesos

Del 9 a l'11 de juliol
Reclamacions

12 de juliol

Resolució de les reclamacions

18 de juliol

Llistes definitives

18,19 i 22 de juliol

Matrícula

4 de setembre

Crida única de vacants de mòduls obligatoris PQPI

5 i 6 de setembre

Crida única de vacants de CFGM

10 i 11 de setembre

Crida única de vacants CFGS

Del 4 al 12 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

13 de setembre

Llistes provisionals dels pendents de setembre/homologació/convalidació

13, 16 i 17 de setembre

Reclamacions

18 de setembre

Resolució de les reclamacions

19 de setembre

Llistes definitives dels pendents setembre/homologació/convalidació

20, 23 i 24 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants dels pendents de setembre

Del 20 al 25 de setembre

Matrícula dels pendents de setembre

25 de setembre

Inici crides úniques dels sol·licitants fora de termini