lunes, 11 de abril de 2016

No és una moto...


Un any més hem pogut participar d'una jornada de maneig i manteniment de petita maquinària forestal i de jardineria impartida per Pedro Sillero, formador d'Honda-Echo, i amb la col·laboració de Maquinària Lorenzo Reynes S.L.

Aquest passat dijous, 7 d'abril, l'iniciàrem amb una aproximació a la marca coneixent els seus orígens i l'especialització en aquest tipus de maquinària d'ús professional. Després, coneixem amb exemples pràctics, aspectes de manteniment dels equips per assegurar-ne la millor funcionalitat, l'aprofitament del temps d'ús i el manteniment en òptimes condicions. Acabam amb una demostració de diferents casos d'abatiment de troncs amb motoserra.


Els alumnes ja coneixíem la secció d'aquesta marca japonesa dedicada a la fabricació de motocicletes però no la de maquinària amb motor de dos temps. També coneixíem amb anterioritat com fer les mescles d'oli i combustible perquè pot s'assembla al que necessitam per les nostres motos. És evident que la qualitat de l'oli i del combustible repercuteix en l'eficiència de la màquina. I, per això, no ens hem d'oblidar de netejar els filtres d'aire i de oli i combustible quan sigui necessari. I, en la freqüència precisa (almenys anualment) canviar-los per uns de nous. Observar la bugia és útil perquè és un indicador del funcionament de la màquina. Tot això, i tenir les eines ben esmolades amb els elements de seguretat corresponents, ens pot ajudar a treure millor profit del temps de feina.

Ens hem assabentat que hi ha a la venda maquinària que no aporta la marca CE ni el seu certificat segons la normativa europea en alguna de les llengües de l'estat i que això pot tenir conseqüències negatives en el cas de necessitar la garantia de reparació o recanvis i, el que és pitjor, en el cas d'accidents. Malauradament no hi ha un control exhaustiu en determinats punts de venda.

En Pedro també ens va ensenyar alguns trucs per netejar els filtres, desembullar la cadena i tensar-la, així com altres qüestions referides al meneig de la motoserra, desbrossadora, bufador, talla-bardisses i talla-gespes. Estam d'acord que les restes de fusta de la pràctica de tala ens pot servir de caliu per a una torrada ;)

Podeu veure més fotografies al Facebook del Departament de la FP Agrària.