martes, 22 de mayo de 2012

VIATGE D'ESTUDIS 2012El departament d'agràries va realitzar un viatge del dia 20 al dia 23 de març de 2012 amb els alumnes dels cicles formatius de Jardineria i Floristeria (grau mitjà) i Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (grau superior) i del Programa de qualificació professional inicial. Els professors del departament que participaren en el viatge foren: Miquel Arranz, Pere Josep Pons i Víctor Heitzmann.

Les activitats programades pels diversos dies foren:
Dimarts 20 de març
 • Visita als jardins El Capricho (Alameda de Osuna).
 • Visita a diferents zones verdes per la zona d'Atocha (Parque del Retiro, Invernadero de la Estación de Atocha, jardí vertical Caixa-Fòrum)
Dimecres 21 de març
 • Visita a l'empresa Viveros Sànchez (Guadalajara).
 • Visita als Jardins del palau de La Granja de San Ildefonso.
Dijous 22 de març
 • Gestió forestal sostenible Montes de Valsain.
 • Visita a la ciutat de Segòvia.
Divendres 23 de març
 • Visita a l'empresa de maquinària agrícola New Holand (Cantimpalos).
 • Passeig per la ciutat de Madrid.

  Si voleu veure les imatges del viatge pitjau damunt Fotos

jueves, 17 de mayo de 2012

Matricular-seJa s'ha establer el procés d'admissió als estudis de Formació professional i Programes de qualificació inicial.

Aquí en presentam el calendari:

CALENDARI D'ADMISSIÓ
PQPI I FP
Tràmit / Actuació
De l’11 al 28 de juny
Presentació de sol·licituds
(totes les vies d’accés)
Dia 9 de juliol
Llistes provisionals d’ admesos
Del 9 a l'11 de juliol
Reclamacions
Dia 12 de juliol
Resolució de les reclamacions
Dia 17 de juliol
Llistes definitives
Del 18 al 20 de juliol
Matrícula
Dia 4 i 5 de setembre
Crida única de vacants de mòduls obligatoris PQPI
Dia 6 i 7 de setembre
Crida única de vacants de CFGM
Dia 10 i 11 de setembre
Crida única de vacants CFGS
Del 4 al 12 de setembre
Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques
Dia 11 de setembre
Darrer dia de presentació dels requisits pendents de setembre
Dia 19 de setembre
Llistes provisionals dels pendents de setembre
Del 19 al 21 de setembre
Reclamacions
Dia 24 de setembre
Resolució de les reclamacions
Dia 25 de setembre
Llistes definitives dels pendents de setembre
Dia 25 i 26 de setembre
Matrícula dels pendents de setembre
Del 3 al 28 de setembre
Recepció de sol·licituds fora de termini
Del 8 a l’11 d’octubre
Cites de les sol·licituds fora de termini i matrícula
Del 15 al 31 d’octubre
Adjudicacions i matrícula a un mòdul o mòduls que restin vacants
No dubteu en consultar-nos qualsevol dubte que tengueu.
Anima't i inscriu-te en un dels nostres cursos!

sábado, 12 de mayo de 2012

Entrega de Certificats de Professionalitat


A part de l'ensenyament reglat que s'imparteix a l'IES Felanitx: PQPI de Jardineria, CFGM de Jardineria i Floristeria, i CGFS de Paisatgisme i Medi Rural; també es realitzen cursos del SOIB.
Avui hem fet la clausura del curs del SOIB d'Auxiliar en Operacions de Planters, Jardins i Centres de Jardineria que ha estat organitzat i impartit per l'IES Felanitx.


Els alumnes que han obtingut el Certificat de Professonalitat, junt amb les professores Agnès i Monserrat.
Enhorabona!

lunes, 7 de mayo de 2012

Paisatgisme i medi rural (nivell 3)


CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
2000h en 3 cursos i horari de tarda
TÈCNIC SUPERIOR
PAISATGISME I MEDI RURAL

Qualificacions professionals completes
Gestió de la producció agrícola
Jardineria i restauració del paisatge
Qualificacions professionals parcials
Gestió de llavors i plantes en viver
Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles
Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes esportives

1r curs
Maquinària i instal·lacions agroforestals
Botànica agronòmica
Fitopatologia
Formació i orientació laboral
Topografia agrària

2n curs
Disseny de jardins i restauració del paisatge
Empresa i iniciativa emprenedora
Manteniment de jardins i de gespes esportives
Gestió i organització del viver
3r curs
Gestió de cultius
Planificació de cultius
Projecte de paisatgisme i medi rural
Formació en centres de treball


Sortides laborals
 • Tècnic en jardineria
 • dissenyador de zones enjardinades que no requereixin redacció de projecte
 • encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes
 • encarregat del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs
 • treballador per compte propi en jardineria i restauració del paisatge
 • encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge
 • encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria
 • capatàs agrícola
 • gestor de producció agrícola (convencional o ecològica)
 • responsable de magatzem agrícola
 • responsable d'equips de tractaments terrestres
 • capatàs agrícola d'horts, planters i jardins
 • encarregat de planters en general, convencionals o ecològics
 • encarregat de reproducció de plantes en viver
 • encarregat de cultiu de plantes en viver
 • encarregat de collita de llavors i fruits d'altura
 • encarregat de producció de llavors i pans d'herba
 • encarregat de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i llavors

Jardineria i floristeria (nivell 2)


CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
2000h en 2 cursos i horari de matí

TÈCNIC
JARDINERIA I FLORISTERIA

Qualificacions professionals completes
Activitats de floristeria
Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes


Qualificacions professionals parcials
Producció de llavors i plantes en viver
Aprofitaments forestals


1r curs
Fonaments agronòmics
Implantació de jardins i zones verdes
Infraestructures i instal·lacions agràries
Principis de sanitat vegetal
Producció de plantes i pans d'herba en viver
Taller i equips de tracció

2n curs
Composicions florals i amb plantes
Control fitosanitari
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa empresarial
Establiments de floristeria
Manteniment i millora de jardins i zones verdes
Tècniques de venda a jardineria i floristeries
Formació en centres de treball

Sortides laborals
 • Jardiner en general
 • Jardiner i cuidador de camps d'esport
 • Treballador de parcs urbans i jardins històrics o botànics
 • Treballador qualificat en la instal·lació de jardins i zones verdes
 • Treballador qualificat en manteniment de jardins i zones verdes
 • Treballador qualificat autònom d’una empresa de jardineria
 • Treballador d'horts, vivers i jardins
 • Planterista
 • Treballador en vivers, en general
 • Treballador qualificatada en propagació de plantes en vivers
 • Treballador qualificatada en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador qualificatada en producció de llavors
 • Empeltador
 • Treballador qualificat/ada en vivers
 • Florista per compte propi o aliè
 • Oficial de floristeria
 • Venedor de floristeria

Jardins, vivers i parcs (nivell 1)


PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
1 curs en horari de matí
OPERARI

JARDINS, VIVERS I PARCS


Qualificacions professionals
Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineriaCertificat de professionalitat
Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
1r curs
MÒDULS OBLIGATORIS GENERALS:
Aprenentatges instrumentals bàsics
Orientació laboral
Informàtica
Tutoria
MÒDULS OBLIGATORIS ESPECÍFICS:
Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes
Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius hortícoles
Formació en centres de treball


Opcionalment, aquests estudis es poden continuar, al següent any acadèmic, amb una formació voluntària que facilita l'obtenció de graduat en Educació secundària obligatòria (ESO) i prosseguir els estudis en la Formació professional que hi està relacionada o en els diferents ensenyaments.


MÒDULS VOLUNTARIS:
Àmbit de comunicació
Àmbit social
Àmbit científicotecnològicSortides laborals
 • Auxiliar de jardineria
 • Auxiliar de viver
 • Auxiliar de centres de jardineria
 • Auxiliar de camps esportius
 • Aplicador de plaguicides de nivell bàsic