martes, 8 de abril de 2014

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT AGRICULTURA ECOLÒGICA (AGAU0108)

Aquesta és la primera oferta de mòduls formatius conduents a la certificació professional en Agricultura ecològica que impartirem com a acció formativa del SOIB.

S'inicia amb el mòdul formatiu de MECANITZACIÓ I INSTAL·LACIONS AGRÀRIES que es complementarà amb tres mòduls més.

Modul formatiu
Places
Hores
Horari
Mecanització i instal·lacions agràries
15
120
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00
Dissabte de 9:00 a 13:00
Maneig del sòl, operacions de conreu i recol·lecció en explotacions ecològiques
15
180
Entre octubre i desembre 2014
Prevenció i maneig de la sanitat de l'agroecosistema
15
150
Entre gener i març 2015
Mòdul de pràctiques professionals no laborals
15
40
Entre març i abril 2015

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
AGRICULTURA ECOLÒGICA
(AGAU0108)