viernes, 3 de diciembre de 2021

Vins s'Institut presenta dos nous vins. Preparau-vos per a l'aventura!

"Get ready for the adventure: Some new wines are presented by the Winemaking students at IES Felanitx" At the end of the article an English version can be read.


PRESENTACIÓ DELS NOUS VINS

Els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior en Vitivinicultura de l’IES Felanitx presenten els vins que han estat elaborats durant el curs 2021-2022. Aquests vins, sota l’etiqueta de Vins s’Institut, s’han elaborat per part dels alumnes mateixos d’aquesta promoció, els quals han posat en pràctica tots aquells coneixements rebuts durant els dos cursos que dura aquesta Formació Professional. El celler Armero i Adrover Viticultors ha contribuït en aquest procés a través de la cessió d’algunes instal·lacions i l’assessorament tècnic durant el procés d’elaboració.

La línia de vins que es presenta està formada per un vi blanc que hem anomenat Tòfol Colom, i un vi negre que es diu Maria Enganxa.

martes, 30 de noviembre de 2021

Vinyes i Bodegues Miquel Oliver ens obri les portes!

Els alumnes de primer i segon curs del CF de grau superior en Vitivinicultura visitaren la setmana passada les instal·lacions de Miquel Oliver Vinyes i Bodegues. Pilar Oliver fou l’encarregada de rebre el grup, iniciant el recorregut per les seves vinyes on es va poder conèixer la seva distribució, sentir l’embat que arriba a la zona, conèixer l’estat provocat per Xylella fastidiosa i diferenciar varietats que formen part de la seva col·lecció.Seguidament, Oliver ens presentà la bodega, transmetent la seva filosofia de treball i el paper que juga avui en dia la tecnologia. A més, els alumnes varen poder veure i tocar maquinària i equipament propi d’un celler de les seves dimensions i conèixer el projecte de la família per dissenyar les seves instal·lacions. A més, l’alumnat va prendre consciència de la importància de l’enoturisme a la nostra illa i de com atendre les necessitats d’aquest sector.La visita acabà amb un tast dels seus vins més representatius, on els alumnes tengueren la oportunitat de conèixer la història que hi ha rere cada un d’ells.

Des de l’IES Felanitx es vol agrair el temps dedicat per Pilar Oliver i la passió transmesa a l'alumnat.


viernes, 12 de noviembre de 2021

Visitam MoraPlant i Vivers Llabrés!

Avui els alumnes de primer i segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria han visitat dues empreses del sector, en concret, Moraplant Vivers (Sant Joan) i Vivers Llabrés (Manacor).

Moraplant és una empresa creada per un alumne que cursà els estudis de Grau Superior a l’IES Felanitx, en Biel León. En aquesta empresa, els alumnes han pogut observar diferents processos propis de la producció de planta, a més de conèixer de primera mà com són les instal·lacions adequades per a que un viver dedicat a la producció de planta ornamental i de temporada presenti un adequat rendiment productiu a Mallorca. D’altra banda, també s’ha pogut analitzar com es duu a terme l’atenció al client i així com també les estratègies de comercialització per a atendre les demandes de la diversitat de consumidors d’aquest sector.

A més a més, els alumnes han pogut escoltar el testimoni de León en relació a la recuperació de l’empresa després dels desperfectes ocasionats pel cap de fibló que assolà les seves instal·lacions al 2018.

Vivers Llabrés disposa també de centre de jardineria on l’alumnat ha pogut observar diferents materials i eines de jardineria així com també una gran varietat d’espècies vegetals arbòries, arbustives i de planta. A més, el fet de disposar d’una zona de tenda ha permès explorar noves tècniques de venda i atenció al client.

Des del Departament d’Agrària i Indústries alimentàries es vol agrair la dedicació oferida per part de les dues empreses i s’espera continuar amb diferents col·laboracions en futures ocasions!

jueves, 11 de noviembre de 2021

Treball per projectes (3r ESO)

L’IES Felanitx ofereix durant els tres primers cursos d’ESO l’assignatura de lliure configuració Treball per projectes. Es tracta d’una assignatura on els alumnes integren coneixements de diferents àrees atenent a un únic fil conductor. D’acord amb això, el Departament d’Agrària i Indústries alimentàries participa en aquesta línia metodològica oferint dos projectes:

    >Alimentació i consum responsable (2n ESO)

    >De la terra a la copa: feim vi! (3r ESO)

De la terra a la copa: feim vi és un projecte que s’emmarca en un sector econòmic de gran importància al nostre municipi, a més de ser una peça clau en la cultura Felanitxera. En aquest sentit, els alumnes treballen continguts teorico-pràctics i actitudinals basant el seu aprenentatge en tres grans eixos:

D’acord amb això, es presenta un dels productes finals corresponent al primer eix.


Objectius

El punt de partida es centra en "Com canvia la vinya al llarg de l’any?"

A partir d’aquí, es pretenen assolir els següents objectius:

1) Conèixer el cicle biològic de la vinya.

2) Entendre diferents processos biològics associats a Vitis vinifera.

3) Elaborar un mural que permeti la transmissió d’informació treballada.

4) Treballar de manera cooperativa i manipulativa.


Àrees integrades


Treball de la informació

La informació tractada s’ha treballat a l’aula i a la vinya, fent ús d’un agrupament per parelles. A més a més, els alumnes també han realitzat recerques puntuals d’informació i posteriorment, l’han disposat de manera visual per a poder transmetre-la.


El procés creatiu

Fent ús de treball manipulatiu i tècniques de cooperació els alumnes han creat diferents murals on es reflecteix com canvia la vinya al llarg de l’any, posant èmfasi en els aspectes més característics de cada època de l’any.Avaluació

Les produccions fetes han estat avaluades fent ús de diferents instruments i evidències: graelles d’observació directa, rúbriques d’avaluació i el mateix producte final. D’acord amb això, s’ha realitzat una avaluació, coavaluació i autoavaluació.

Què t’ha semblat l’activitat? Vols veure cada un dels murals fets pels alumnes? Trobaràs tot el procés exposat al hall del centre, atura’t-hi!viernes, 5 de noviembre de 2021

1r d’FPB: Mes 1

 


OctubreAra que ja fa més d'un mes que vam començar el curs, el grup de 1r d'FP Bàsica d'agrojardineria i composicions florals podem valorar el que hem fet i hem après. Periòdicament, anirem publicant els avanços que anem fent en els projectes que tenim en marxa, així com els que encara hem de començar. Aquestes publicacions sorgeixen de recopilar les anotacions als diaris de feina que cada dia omplim després de les tasques.


L'hort


Després de tot l’estiu, mos vam trobar l’hort ple de males herbes, així que primer de tot vam llevar-la a mà i amb xapeta. Llavors, amb l’ajuda dels rampins, també vam llevar les pedres més grosses.

Seguidament, vam aprendre a passar el motocultor, i vam preparar el terreny de l’hort per sembrar-hi. També vam afegir adob de cavall.


Abans de sembrar, vam marcar amb estaques i fil la línia per sembrar faves de dues varietats, i cebes. Vam deixar la meitat de les llavors en remull durant 12 hores per veure si hi havia diferències en el temps de germinació.

La plantació va tenir lloc dia 6 d’octubre i dia 20 d’octubre ja vam observar com diverses plàntules sortien de la terra. Setmana rere setmana anam veient el seu progrés, i són molt poques les que no han sortit, sobretot entre les que vam tenir en remull.

Manteniment de jardins


D’altra banda, enguany, l’alumne de 2n de GM Joan Ortega ens farà de capatàs per les feines de manteniment de jardins. Mos ha ensenyat com emplear el talla-bardisses i l’hem empleat per podar el Plumbago del jardí de davant del departament d’agràries. Hem constatat que el talla-bardisses és una eina feixuga i cansa emplear-la molta estona. Quan acabem la tasca de podar, convé fer net i per això hem empleat el bufador, que mos facilita la feina de neteja.Finalment, aquesta darrera setmana també hem estat aprenent i practicant amb les desbrossadores. Passar la desbrossadora és una tasca que en general ha agradat a l’alumnat. 

sábado, 30 de octubre de 2021

Elaboració de vins i licors (Certificat de professionalitat)

L'IES Felanitx incorpora a la seva oferta formativa el certificat de professionalitat (CP) Elaboració de vins i licors (INAH0109). Es tracta d'una formació pròpia de la família professional d'Indústries alimentàries, centrada en realitzar operacions d'elaboració, criança i envasat de vins, aiguardents, licors i altres productes derivats, tot atenent a les condicions establertes als manuals de procediment i qualitat. A més, es contempla en maneig i manteniment de maquinària i equipament propi del sector.

Es tracta d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de 600h de formació distribuïdes en els següents mòduls formatius:

Mòdul formatiu

Hores

Matèries primeres i instal·lacions de celler

110

Operacions de vinificació

170

Vinificacions especials

90

Destil·leria-licoreria

90

Envasat i condicionament de begudes

60

Pràctiques professionals no laborals

80

Clica aquí per ampliar la informació!

D'acord amb això, cinc mòduls formatius impliquen formació teoricopràctica a l'IES Felanitx (520 hores) i el darrer mòdul es basa en la realització de 80 hores de pràctiques en una empresa del sector.

Els requisits per poder accedir a aquesta formació són:

 • Disposar del títol d'ESO.
 • Tenir superat el curs de 2n de BUP.
 • Estar en possessió d'un CP de nivel 2.
 • Estar en possessió d’un CP de nivel 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (Formació professional de primer grau, FPI).
 • Complir amb els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà.


  Vull cursar aquesta formació... què he de fer?

  1) Preinscripció telemàtica a la plana web del SOIB:


                              

                              

  2) Inscripció presencial a l'IES Felanitx del 26/11 al 07/11. La professora de referència et proporcionarà el full d'inscripció i t'informarà de tot allò que has de saber, a més de resoldre possibles dubtes que puguis tenir. Et pots posar amb ella en qualsevol moment per fer consultes: Bàrbara Aloy (bmaloy@iesfelanitx.cat)

  3) L'inici previst de la formació és el pròxim 15 de novembre, en horari vespertí.

  Agricultura ecològica (Certificat de professionalitat)

  L'IES Felanitx incorpora a la seva oferta formativa el certificat de professionalitat (CP) Agricultura ecològica (AGAU0108). Es tracta d'una formació pròpia de la família professional agrària,  focalitzada en realitzar operacions de maneig, manteniment, producció i recol·lecció en una explotació agrària ecològica, tot aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i rendibilitat. A més, s'examina la legislació d'agricultura ecològica, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals vigents.

  Es tracta d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de 490h de formació distribuïdes en els següents mòduls formatius:

  Mòdul formatiu

  Hores

  Maneig del sòl, operacions de cultiu i recol·lecció en explotacions ecològiques

  180

  Mecanització i instal·lacions agràries

  120

  Prevenció i maneig de la sanitat de l’agroecosistema

  150

  Pràctiques professionals no laborals

  40

  Clica aquí per ampliar la informació.

  D'acord amb això, tres mòduls formatius impliquen formació teoricopràctica a l'IES Felanitx (450 hores) i el darrer mòdul es basa en la realització de 40 hores de pràctiques en una empresa del sector.


  Els requisits per poder accedir a aquesta formació són:

  • Disposar del títol d'ESO.
  • Tenir superat el curs de 2n de BUP.
  • Estar en possessió d'un CP de nivel 2.
  • Estar en possessió d’un CP de nivel 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (Formació professional de primer grau, FPI).
  • Complir amb els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà.


   Vull cursar aquesta formació... què he de fer?

   1) Preinscripció telemàtica a la plana web del SOIB:


                                 


                             

   2) Inscripció presencial a l'IES Felanitx del 22/10 al 04/11. El professor de referència et proporcionarà el full d'inscripció i t'informarà de tot allò que has de saber, a més de resoldre possibles dubtes que puguis tenir. Et pots posar amb ell en qualsevol moment per fer consultes: Fernando Lázaro (flazaro@iesfelanitx.cat)

   3) L'inici previst de la formació és el pròxim 15 de novembre, en horari vespertí.
   viernes, 29 de octubre de 2021

   Certificats de professionalitat a l'IES Felanitx!

   L’IES Felanitx actualitza la seva oferta formativa incorporant als seus estudis quatre certificats de professionals, dos d'ells impartits pel Departament d'Agrària i Indústries Alimentàries:

   Agricultura ecològica

   Es tracta d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de 490h de formació distribuïdes en els següents mòduls formatius:

   Mòdul formatiu

   Hores

   Maneig del sòl, operacions de cultiu i recol·lecció en explotacions ecològiques

   180

   Mecanització i instal·lacions agràries

   120

   Prevenció i maneig de la sanitat de l’agroecosistema

   150

   Pràctiques professionals no laborals

   40

   Clica aquí per ampliar la informació.

   T'interessa aquesta formació? Idò fes la preinscripció telemàtica a partir d'avui i inscriu-te presencialment del 22/10 al 04/11 a l'IES Felanitx.
   L'inici previst de la formació és el pròxim 15 de novembre, en horari vespertí.

   Tens algun dubte? Vols saber-ne més? Contacta amb el professor de referència:
   Fernando Lázaro: flazaro@iesfelanitx.cat   Elaboració de vins i licors

   Es tracta d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de 600h de formació distribuïdes en els següents mòduls formatius:

   Mòdul formatiu

   Hores

   Matèries primeres i instal·lacions de celler

   110

   Operacions de vinificació

   170

   Vinificacions especials

   90

   Destil·leria-licoreria

   90

   Envasat i condicionament de begudes

   60

   Pràctiques professionals no laborals

   80

   Clica aquí per ampliar la informació!

   T'interessa aquesta formació? Idò fes la preinscripció telemàtica a partir d'avui i inscriu-te presencialment del 26/10 al 07/11 a l'IES Felanitx.

   L'inici previst de la formació és el pròxim 15 de novembre, en horari vespertí.

   Tens algun dubte? Vols saber-ne més? Contacta amb la professora de referència:
   Bàrbara Aloy: bmaloy@iesfelanitx.cat


   Què és un certificat de professionalitat? Quins nivells existeixen? Quins requisits s’han de complir? Tot això i molt més ho pots consultar a la plana web del SOIB


   martes, 19 de octubre de 2021

   VII Fòrum «Alianza para la FP DUAL»

   L’IES Felanitx ha assistit a la primera jornada del VII Fòrum «Alianza para la FP DUAL» que es celebra del 19 al 22 d’aquest mes. Es tracta d’una edició coorganitzada per la Fundació Bertelsmann i la Cambra de Comerç d’Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu on, durant quatre dies reuneix autoritats polítiques, organismes i agents socials nacionals i internacionals que analitzen el present i el futur de la FP DUAL. A més, l’esdeveniment permet donar a conèixer testimonis d’alumnes que han cursat aquesta modalitat d’estudis.

   La primera jornada s’ha centrat en la nova Llei de Formació Professional, posant èmfasi en la modalitat educativa DUAL. Des dels inicis dels estudis de Vitivinicultura a l’IES Felanitx, s’ha ofert aquesta modalitat educativa la qual té com a principal objectiu que els alumnes puguin estudiar i treballar alhora. D’acord amb això, es fa imprescindible la corresponsabilitat educativa entre empresa i centre educatiu i es fa necessari que el nostre alumnat aprengui a aprendre durant el seu camí escolar per tenir èxit en el seu futur professional.

   A més a més, durant el matí d’avui s’ha pogut escoltar la intervenció d’Antoni Baos, Director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Baos ha exposat el model d’FP DUAL a les Illes Balears, la seva evolució des del curs 2012-2013 fins a l’actual i quina és la ruta marcada posant l’ull al futur d’aquesta modalitat d’estudis.


   Si estàs interessat en els estudis d'FP DUAL encara ets a temps a assistir virtualment a la resta de jornades del fòrum. A la plana web de l'esdeveniment trobaràs més informació.

   lunes, 20 de septiembre de 2021

   Avui... a la ràdio!

   Avui matí els estudis d’Agrària i Indústries alimentàries de l’IES Felanitx estaran presents a la ràdio, en concret, al magazín d’actualitat informativa «Al Dia» emès a partir de les 9:00h a IB3 Ràdio. De la mà de Maria Ferrer, Joan Sitges i dels docents Sebastià Ribot i Aina Rubio, es farà un repàs de les novetats d’aquest nou curs, de la participació de diferents empreses d’arreu de Mallorca en la formació dels estudiants i de l’evolució dels estudis a l’IES Felanitx entre altres temes. A més, també intervindrà un alumne titulat en Vitivinicultura de l'IES Felanitx, en Pere Arnau Cerdà.

   No us ho perdeu!


   ________________________________________________________________________________

   No has pogut seguir el programa en directe?
   Vols tornar a escoltar-ho?
   Et deixam l'enllaç al programa! (A partir del minut 25:48)
   https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=737d06a5-4842-4910-91a1-1e584bdd1122

   Comença un nou curs!

   Arriba el setembre i amb ell l'inici d'un nou curs escolar. Un curs on esperam poder posar en pràctica totes les idees engirgolades durant l'estiu, gaudir de l'ensenyament-aprenentatge i créixer dins els sectors professionals que tenen cabuda dins les famílies Agrària i Indústries Alimentàries.

   Aquest curs formaran part de l'equip docent del departament d'Agrària i Indústries Alimentàries professors que ja hi eren presents l'any passat, però també d'altres nouvinguts, tot formant un equip amb il·lusió per rebre i acompanyar els futurs alumnes durant el seu camí escolar. 

   L'inici de curs serà el proper divendres 24 pels alumnes de formació bàsica, grau mitjà i primer de grau superior, mentre que els alumnes de segon de grau superior s'incorporaran el divendres 1 d'octubre.

   A tots vos desitjam un molt bon curs escolar!


   Bel, Joan V., Aina, Sebastià, Eulogi, Víctor, Ana, Cosme, Joan R., Txell


   viernes, 18 de junio de 2021

   La formació professional agrària, una opció de futur.

   El 28 de maig de 2021 publicàvem al setmanari Felanitx un article sobre la formació professional agrària i d'indústries alimentàries impartida al nostre centre. El vos deixam a continuació per si és del vostre interès aprofitant que està oberta la matrícula fins dia 30 d'aquest mes.

   La formació professional agrària, una opció de futur.

   L’estiu passat, el juliol del 2020, Educació anunciava que augmentava en 27 cicles més l’oferta educativa d’FP a les Balears, el qual revertia en mil places noves per a l’alumnat de cara al present curs.

   En una anàlisi prepandèmica que du per títol Anàlisi de la inserció laboral dels titulats en formació professional a les Illes Balears, el Govern Balear presentava una sèrie de dades entorn la formació professional (FP) a la nostra comunitat. Aquest document defineix l'FP com una “eina imprescindible per adaptar-se als canvis del mercat de treball”. A més, posa el focus a “tots els aprenentatges dirigits a la inserció, reinserció o actualització laboral per millorar els coneixements i les habilitats dels treballadors” que aquest tipus de formacions brinden. Aquests estudis poden ser una alternativa al batxillerat o un principi cap als estudis superiors.

   Amb tot, en els darrers anys s’està produint un augment en l’accés i en la graduació dels ensenyaments d’FP, en part gràcies a l’augment de l’oferta d’estudis. Concretament, a les Illes Balears, en el darrer curs 2019-20, s’ofereix formació a 22 famílies professionals.

   L’IES Felanitx és un centre del nostre municipi on es duen a terme diversos estudis de formació professional, entre d’altres. La formació agrària s’inicià al curs 1998-99 i el dia d'avui, després de vint-i-tres anys de trajectòria, encara continua. Aquesta s’organitza entorn de tres nivells formatius i està enfocada a dotar els estudiants de coneixements pràctics i teòrics sobre l’entorn que ens permeten la interacció i maneig del mateix a partir de la mirada agrícola, de la jardineria i de les composicions florals i plantes. 

   L’FP bàsica és un cicle de dos anys per a persones que no han finalitzat l’ESO i volen continuar la seva formació cap a un vessant més professional. Segons dades de l’anàlisi que hem comentat al principi, la taxa d’inserció un any després de la titulació i per branca de coneixement mostra uns valors que superen el 50% en el cas d’Agrojardineria i composicions florals. A mesura que s’avança i van passant dos i tres anys de l’obtenció del títol, la taxa d’inserció va creixent.  

   Els cicles de grau mitjà són, segons l’anomenada anàlisi, el grup més nombrós del conjunt de l'FP. En aquest cas “la taxa d’inserció dels titulats de grau mitjà l’any 2014-15 se situa en el 61,1% un any més tard de la finalització dels estudis, i assoleix el 76,7% dos anys més tard”. Això vol dir que en el tercer any de la finalització dels estudis, gairebé 3 de cada 4 graduats formen part dels treballadors i de les treballadores de les Illes Balears.

   Pel que fa al cas concret de la família agrària,  aquesta presenta una taxa d’inserció de més del 60% de l’alumnat just l’any posterior de finalitzar els estudis, segons marca l’anàlisi. Aquesta xifra no contempla l’alumnat que treballa en sectors diferents de l’agrari ni tampoc aquell gruix d’alumnes que decideix continuar els seus estudis. 

   D’altra banda,  els estudiants de grau superior representen gairebé un 40% dels titulats d’FP en el curs 2017-18. Seguint amb les dades d’aquesta anàlisi, “les taxes d’inserció dels titulats de grau superior, del curs 2014-15, se situen en el 68,4% un any més tard de la finalització dels estudis, i assoleix el 75,8% dos anys més tard”. A més, entre un 50% i un 60% dels titulats d’FP superior d’alta a la Seguretat Social, segons el curs analitzat, tenen, l’any següent de la finalització dels estudis, un contracte indefinit.

   Val a dir que aquest barem no inclou els i les alumnes del cicle superior de vitivinicultura, estudis de recent implantació que pertanyen a la família d’indústries alimentàries, donat que és una formació que va començar fa tres cursos, el 2018-19. En aquest sentit, encara és molt aviat per emetre dades realistes respecte a la inserció d’aquest alumnat en el mercat de treball. 

   Pel que fa a les possibilitats d’aquesta formació, són vàries i diverses, donat que abracen tant l’àmbit de treball de camp, el de celler, així com tot el que es relaciona amb el màrqueting i comercialització, entre d’altres. A més a més, enguany s’ha duit a terme la sembra de 1000 m² de vinya a un terreny de les nostres instal·lacions, així com el muntatge d’un petit celler. Paral·lelament, van en augment el nombre de cellers col·laboradors i també el d’altres professionals afins al sector que participen activament en la formació de l’alumnat.

   Respecte a la inserció laboral de l’alumnat agrari i d’indústries alimentàries, cal dir que aquestes dades posen en evidència un fet que es fa recurrent en el nostre entorn, i de vegades fins i tot, amb dades que superen les que aquesta anàlisi exposa. La realitat a l’IES Felanitx és que la majoria d’estudiants que finalitzen els seus estudis agraris al nostre centre, troben feina el mateix any de la finalització del cicle, trobant-nos moltes vegades en situacions de no poder atendre les ofertes de feina que ens arriben per manca de personal desocupat. 

   Curiosament, un apunt que fa Miquel Llompart a l’estudi del 2017, Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders, destaca els municipis de Manacor, Felanitx i Campos, com a nuclis on es concentra la major part de l’agricultura de l’illa de Mallorca. 

   Com a dada final, recordar que el termini de sol·licitud de places per a inscriure’s i optar a aquests estudis agraris és de dia 1 a dia 30 de juny.

   Tota la informació es pot consultar a la web www.formacióprofessional.caib.es o contactant amb l’IES Felanitx.