lunes, 28 de mayo de 2018

Keep calm, drink & relax. Els resultats.

El passat 24 d'abril els alumnes de 1r del Cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Floristeria varen dur a terme una activitat en motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi

Explicam aquí els resultats de l'enquesta que es va passar entre els participants.

Es compatibilitzà la participació d'un total de 70 persones, amb edats compreses entre 16 i 26 anys (Gràfic 1).
Gràfic 1: Anàlisi de les edats dels alumnes participants.

Després de fer la corresponent explotació de les enquestes, els resultats obtinguts en relació als hàbits de consum mostren que el 50% dels alumnes participants beuen de forma habitual begudes relaxants així com també begudes estimulants. En relació al nivell d'estrès relacionat amb el consum de begudes anteriorment comentat, la majoria dels participants afirmen estar moderadament estressats, sobretot cap a final de curs i en nivells corresponents a primer i segon de batxiller.
  
Els participants consideren que les begudes relaxants els afecten positivament, tranquil·litzant-los, els ajuden en la concentració i un petit percentatge considera que no els hi causa cap tipus d'efecte. Opinen que les begudes estimulants els activen per atendre les classes, per a estudiar i per a concentrar-se, també que augmenten la seva energia i un grup reduït considera que els afecta negativament.

En relació a l'experiència Keep calm, drink & relax, al 76% dels participants els hi ha agradat la infusió i a més, els ha relaxat.

Gràfic 2: Anàlisi de satisfacció en relació a la infusió presa pels participants. T'ha agradat l'experiència i la infusió presa?
Els resultats de l'explotació de l'enquesta es troben disponibles, de manera que els podeu consultar per a saber-ne més: resultats complets.

 
L'avaluació general de l'esdeveniment per part dels alumnes de Jardineria i Floristeria es molt positiva, ja que han treballat des l'adequació d'un espai exterior, fins a l'explotació d'un qüestionari, passant pel tracte amb usuaris a mode de clients. I tot això fent ús d'una metodologia de treball cooperatiu, on ells han estat els vertaders protagonistes dels continguts treballats tenint com a guies i orientadors als docents.

Tot això emmarcat en una temàtica que presenta com a eix principal les plantes aromàtiques i la salut al treball (o en aquest cas, centre escolar). Els alumnes destaquen l'èxit de participació i la demanda de repetició de l'activitat en un futur. D'altra banda, també reconeixen que es poden dur a terme millores, com l'ampliació de l'espai, incorporar música relaxant de fons, i també una millor organització en la preparació de les infusions.

I tu, com combats l'estrès?

Keep calm, drink & relax. L'experiència.

El passat 24 d'abril els alumnes de 1r del Cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Floristeria varen dur a terme una activitat en motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi

Explicam aquí com va anar la preparació i l'esdeveniment.

Un dels objectius principals fou oferir una experiència on els alumnes del centre poguessin conèixer les propietats relaxants de quatre plantes aromàtiques. En aquest cas concret es tractà de Chamaemelum nobile, Mentha pulegium, Melisa officinalis i Lippia triphylla  (Imatge 1).

Imatge 1: Espècies aromàtiques amb les que s'ha experimentat
 A: Chamaemelum nobile, B: Mentha pulegium, C: Melisa officinali,  D: Lippia triphylla

L'esdeveniment tengué lloc de les 11:00h fins passades la 13:00h, però els alumnes havien treballat en aquest projecte al llarg de tota la setmana. En primer lloc es treballà en l'adequació d'una zona verda on es va condicionar i adequar l'espai tal com estava indicat en el projecte de disseny corresponent. En ell es dugueren tasques com el cobriment de les finestres, delimitació de l'espai amb malla, col·locació de mobiliari... (Imatge 2) tot per crear un espai tranquil i relaxant (Imatge 3).

Posteriorment els alumnes estudiaren el concepte de principi actiu i els mètodes per a la seva extracció, tot fent un repàs de com es prepara una infusió i establint el protocol que es duria a la pràctica el dia de l'esdeveniment.

A més, elaboraren una infografia informativa de cada una de les espècies vegetals (Chamaemelum nobile, Mentha pulegium, Melisa officinalis, Lippia triphylla) per donar als alumnes usuaris de l'experiència i finalment, els alumnes redactaren una enquesta per conèixer la opinió vers aquesta activitat dels alumnes participants.

En l'esdeveniment es diferenciaren una fase informativa, una fase sensorial i una d'avaluació. La fase informativa consistí en informar a l'usuari participant sobre les característiques de cada una de les espècies vegetals. Posteriorment, es seleccionava una espècie i a la fase sensorial per l'usuari prenia la seva infusió i consultava llibres en l'espai chill out. Finalment, la fase d'avaluació demanava respondre aquesta enquesta d'hàbits saludables i de satisfacció de l'experiència rebuda.

Imatge 2: Transport de mobiliari per a condicionar l'espai.
 
Imatge 3: adequació de l'espai per a dur a terme l'esdeveniment
Imatge 4: alumnes participants duent a terme la fase relaxant.

I tú, que n'opines de la nostra proposta
Keep calm, drink & relax?
 

martes, 22 de mayo de 2018

Visita a la planta de compostatge de TIRME

Com ja és ben sabut, la matèria orgànica és un element clau de la fertilitat del sòl ja que en millora l'estructura i aporta nutrients que s'alliberen lentament, al ritme que els microorganismes del sòl els van metabolitzant i van morint. 

Desgraciadament la matèria orgànica és també un dels components del sòl que, en terres agrícoles, minva més ràpidament degut a l'exportació que se'n fa amb les collites i el maneig del sòl, a vegades excessiu, que fa que aquest recurs tan preuat es perdi, s'oxidi, i passi a formar part de la matèria inorgànica. Una altra pràctica molt comuna és la crema de les restes de collita i restes de poda. D'acord, és la manera més ràpida i econòmica de fer-les desaparèixer, i vet aquí el problema: que en realitat no "desapareixen", en cremar-se passen a ser CO2, gas d'efecte hivernacle, i H2O i per contra es perd un recurs molt valuós.

Recepció de llots i matèria orgànica triturada

És per això que molts agricultors i jardiners, si volen tenir bones collites i unes plantes saludables, han de fer un seguiment de la matèria orgànica de les seves terres i fer-ne aportacions. I què poden aportar? Fems, purins però també compost. El procés de fabricació de compost a gran escala és el que vam anar a veure fa uns dies els alumnes de Grau Mitjà i de FP Bàsica de Floristeria i Jardineria de l'institut.Visió dels canals-rasa, des de l'extrem de recepció

A Felanitx l'empresa TIRME gestiona, des de l'any 2000, la planta de compostatge a on es tracten els llots provinents de les estacions depuradores que hi ha aprop. La planta es va dissenyar per al tractament de 8000 tones de llots anuals i funciona a ple rendiment.

Voltadora de canal automàticaEl sistema de tractament és el de compostatge accelerat, que utilitza un reactor dinàmic en forma de canal-rasa a on s'hi posa per un extrem una mescla de llots i restes de poda triturades en una proporció 1/3. El moviment de la mescla es realitza amb una voltadora de canal automàtica que poc a poc va remenant el material i el fa moure cap a l'altre extrem, a la part de descàrrega. La mescla es passa 7 dies en la rasa, des de que entra fins a que surt per l'altre cap. És en aquest període a on es dóna la fase termòfila del compostatge, arribant a temperatures de fins a 70ºC. Un altre paràmetre molt important i que cal monitoritzar és el nivell d'oxigen que és necessari per a la descomposició aeròbica de la matèria orgànica. Aquest es veu afavorit per el moviment i per un sistema d`aspiració d`aire situat sota els canals que també serveix per  controlar els olors. Però el compost encara no està llest: caldrà tenir-lo en munts durant uns mesos per tal de que maduri i tamisar-lo amb un garbell rotatius o trommel per acabar de llevar els elements grollers que hagin quedat i aconseguir així un bon compost. 
Sortida dels canals rasa i trommel


I potser pensareu que aquest compost no és de fiar. Bé, l'empresa realitza anàlisis periòdiques del compost i en dóna una còpia a cada client, que així pot saber també el contingut en macronutrients i altres elements que li servirà per ajustar el pla d'adobat.
Producte final i full d'anàlisi del compost


Queda clar que és un bon producte i a un preu assequible (3 euros el metre cúbic), ja que hi ha llista d'espera per comprar-ne!  

miércoles, 16 de mayo de 2018

Fira Formació Professional 2018

Ja saps què vols estudiar l'any que ve?! 


Vine demà dijous i divendres a la Fira de Formació Professional 2018 a l'IES Manacor. Hi participen tots els instituts de la comarca de llevant, que us informaran de l’oferta formativa del seu centre.

A més a més demà es desenvoluparà el concurs de “Joves electricistes”, organitzat per ASINEM, on tots els centres de Mallorca amb cicles d’electricitat faran un concurs per designar al representat al concurs nacional.
 

També durant el capvespre de demà, dia 17, i obert a tot els professionals, pares i interessats es realitzaran a les 19h un seguit de xerrades tècniques sobre diversos temes. Després amb motiu de la presentació del nou cicle formatiu de Vitivinicultura de l'IES Felanitx, s'oferirà un tast de vins de DO Pla i Llevant de Mallorca i per acabar hi haurà una berenada per a tots els assistents.


La fira romandrà oberta només els dies 17 i 18 de maig. No t'ho pots perdre!