martes, 5 de diciembre de 2023

S'Arada: el nou vi elaborat pels estudiants de Vitivinicultura.


S'arada
Presentam el nou vi elaborat pels estudiants de Vitivinicultura

Please read below the full article in English.
Igual que una arada és essencial per a preparar el terreny per als fruits que vendran, els estudiants de Vitivinicultura de l'IES Felanitx ens hem preparat per a elaborar amb dedicació i oferir amb alegria el vi S'Arada. El nom del vi fa referència a la necessitat de preparació de la terra per cultivar la vinya així com formar els professionals en l'exigent sector de la vitivinicultura actual.

El color vermell morat intens i una capa elevada donen vida a aquest vi, com una expressió vigorosa dels raïms que hem cultivat. Les aromes primàries de fruita vermella, i les subtils de vainilla i fruits secs provinents de la criança, juntament amb tocs de regalèssia i fum, donen a s'Arada una riquesa olfactiva molt interessant. Al paladar, s'Arada revela la seva complexitat amb el gust predominant de fruita vermella madura, amb notes de maduixa i cirera, que es reforça per la seva viva acidesa, els intensos tanins i una bona persistència. El cupatge que hem compost per a aquest vi parla de l'esforç que hem fet en la seva elaboració.L'etiqueta del vi és més que un simple embolcall; amb ella hem volgut capturar la metàfora de l'arada com a eina simbòlica per a la preparació de la terra, talment la nostra formació com a vitivinicultors. El dibuix d'un vinyet que s'estén fins a l'horitzó, amb les línies precises de l'arada, crea un patró elegant sobre la terra i afegeix un toc autèntic al vi. A més, n'hem realçat en daurat l'apòstrof del nom com a senya d'identitat local ja que estam treballant per promoure els productes de quilòmetre zero.Com una arada obrint camí a les collites futures, s'Arada és el testimoni gustós de l'aprenentatge i la formació professional que marquen el camí cap a la professionalització en el sector vitivinícola balear.


S'Arada, el vi negre que hem elaborat els alumnes del cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura a l'IES Felanitx, és una proposta única que destaca per la dedicació i cura que hi hem posat perquè el pugueu gaudir.

Beveu amb moderació. 🍷🍷Hereinafter, you can read the same article in English.

Just as a plough is essential to prepare the ground in order to bear the expected fruits, the students of Viticulture at IES Felanitx have prepared themselves to elaborate a new wine and offer it to you with joy. The name of the wine ("S'arada" is the Catalan name for "The plough") refers to the need to prepare the land to cultivate the vine, the same way there is a need to train professionals in the nowadays demanding sector of viticulture.

The purple-red deep intensity of this wine, brings to life a vigorous expression of the grapes we have grown. The primary aromas of red fruit, and the subtle aromas of vanilla and nuts come from ageing. The more accurate tasters will perceive some hints of licorice and smoke, which provide to S'arada wine a very interesting aromatic richness.


On the palate, s'arada reveals its complexity with the predominant taste of ripe red fruit, with notes of strawberry and cherry. The whole bouquet is reinforced by its lively acidity, the intense tannins and quite a long persistence. The blend we have composed for this wine speaks of the effort we have put into its preparation.The wine label is more than just a wrapper; therefore, we wanted to capture the metaphor of the plough as a symbolic tool to prepare the soil, just as is our training as winegrowers. The drawing that represents a minimalist vineyard stretches towards the horizon, with the precise lines created by the plough work, creates an elegant pattern on the land and adds an authentic touch to or product. We have highlighted in gold the apostrophe in the name of the wine as a remarkable sign of local identity.
As a plough paving the way for future harvests, S'arada is a tasteful testimony of our learning process and our professional training, altogether in order to mark the path towards professionalization in the Balearic wine sector.

S'arada, the red wine produced by the Winemaking students at IES Felanitx, is a unique proposal standing out for the dedication and care we have put into it so that you can enjoy it.

#wineinmoderation