martes, 22 de mayo de 2018

Visita a la planta de compostatge de TIRME

Com ja és ben sabut, la matèria orgànica és un element clau de la fertilitat del sòl ja que en millora l'estructura i aporta nutrients que s'alliberen lentament, al ritme que els microorganismes del sòl els van metabolitzant i van morint. 

Desgraciadament la matèria orgànica és també un dels components del sòl que, en terres agrícoles, minva més ràpidament degut a l'exportació que se'n fa amb les collites i el maneig del sòl, a vegades excessiu, que fa que aquest recurs tan preuat es perdi, s'oxidi, i passi a formar part de la matèria inorgànica. Una altra pràctica molt comuna és la crema de les restes de collita i restes de poda. D'acord, és la manera més ràpida i econòmica de fer-les desaparèixer, i vet aquí el problema: que en realitat no "desapareixen", en cremar-se passen a ser CO2, gas d'efecte hivernacle, i H2O i per contra es perd un recurs molt valuós.

Recepció de llots i matèria orgànica triturada

És per això que molts agricultors i jardiners, si volen tenir bones collites i unes plantes saludables, han de fer un seguiment de la matèria orgànica de les seves terres i fer-ne aportacions. I què poden aportar? Fems, purins però també compost. El procés de fabricació de compost a gran escala és el que vam anar a veure fa uns dies els alumnes de Grau Mitjà i de FP Bàsica de Floristeria i Jardineria de l'institut.Visió dels canals-rasa, des de l'extrem de recepció

A Felanitx l'empresa TIRME gestiona, des de l'any 2000, la planta de compostatge a on es tracten els llots provinents de les estacions depuradores que hi ha aprop. La planta es va dissenyar per al tractament de 8000 tones de llots anuals i funciona a ple rendiment.

Voltadora de canal automàticaEl sistema de tractament és el de compostatge accelerat, que utilitza un reactor dinàmic en forma de canal-rasa a on s'hi posa per un extrem una mescla de llots i restes de poda triturades en una proporció 1/3. El moviment de la mescla es realitza amb una voltadora de canal automàtica que poc a poc va remenant el material i el fa moure cap a l'altre extrem, a la part de descàrrega. La mescla es passa 7 dies en la rasa, des de que entra fins a que surt per l'altre cap. És en aquest període a on es dóna la fase termòfila del compostatge, arribant a temperatures de fins a 70ºC. Un altre paràmetre molt important i que cal monitoritzar és el nivell d'oxigen que és necessari per a la descomposició aeròbica de la matèria orgànica. Aquest es veu afavorit per el moviment i per un sistema d`aspiració d`aire situat sota els canals que també serveix per  controlar els olors. Però el compost encara no està llest: caldrà tenir-lo en munts durant uns mesos per tal de que maduri i tamisar-lo amb un garbell rotatius o trommel per acabar de llevar els elements grollers que hagin quedat i aconseguir així un bon compost. 
Sortida dels canals rasa i trommel


I potser pensareu que aquest compost no és de fiar. Bé, l'empresa realitza anàlisis periòdiques del compost i en dóna una còpia a cada client, que així pot saber també el contingut en macronutrients i altres elements que li servirà per ajustar el pla d'adobat.
Producte final i full d'anàlisi del compost


Queda clar que és un bon producte i a un preu assequible (3 euros el metre cúbic), ja que hi ha llista d'espera per comprar-ne!  

miércoles, 16 de mayo de 2018

Fira Formació Professional 2018

Ja saps què vols estudiar l'any que ve?! 


Vine demà dijous i divendres a la Fira de Formació Professional 2018 a l'IES Manacor. Hi participen tots els instituts de la comarca de llevant, que us informaran de l’oferta formativa del seu centre.

A més a més demà es desenvoluparà el concurs de “Joves electricistes”, organitzat per ASINEM, on tots els centres de Mallorca amb cicles d’electricitat faran un concurs per designar al representat al concurs nacional.
 

També durant el capvespre de demà, dia 17, i obert a tot els professionals, pares i interessats es realitzaran a les 19h un seguit de xerrades tècniques sobre diversos temes. Després amb motiu de la presentació del nou cicle formatiu de Vitivinicultura de l'IES Felanitx, s'oferirà un tast de vins de DO Pla i Llevant de Mallorca i per acabar hi haurà una berenada per a tots els assistents.


La fira romandrà oberta només els dies 17 i 18 de maig. No t'ho pots perdre!


lunes, 16 de abril de 2018

Més ofertes de feina

Actualització d'ofertes de feina.
Més oportunitats de treballar en el sector de la jardineria i l'agricultura.
  1. Jardiner - viverista. Zona Ses Salines. Mitja jornada. Possibilitats d'augment de jornada i millora de les condicions laborals amb l'experiència adquirida.
  2. Horticultor i fruticultor. Zona Manacor. Estiu.
  3. Tasques agroforestals. Zona Campos-Felanitx (vinya) i Serra de Tramuntana (oliverar). Jornada completa tot l'any i condicions segons conveni. Cal carnet de conduir.
  4. CAPATÀS Agrícola. Zona Manacor. Jornada completa en lloc de feina estable. Cal permís de conducció i es valora formació professional agrària.
  5. TRACTORISTA. Zona Manacor. Jornada completa en lloc de feina estable. Cal permís de conducció i es valora formació professional agrària.
T'interessa treballar en el camp:
contacta amb nosaltres per a més informació!

viernes, 13 de abril de 2018

Keep calm, drink and relax

Article en català en l'anterior post.
Do you really find it worth being stressed most of the time?

Although for many of us the answer is "no, it is not worth it", we all know that it is not so simple to put it into practice. In a world that seems to go round faster and faster, where we are demanded and self-demanded to be more and more competent and competitive whatever we do or are dedicated

to (studies, the labour world, domestic and family responsibilities or social dealings and commitments), it is very difficult to prevent stress from accompanying us in our daily routine and its effects from adversely affecting our lives.

Even so, it seems that fortunately our society is becoming aware of the importance of searching for paths and finding remedies to deal with this so extensive pandemic in the Western world. The practice of a sport or physical activity as well as various meditation and relaxation techniques, many of them of Eastern tradition, can contribute greatly to finding well-being and restoring the balance that each one of us considers necessary on a physical, mental, emotional or spiritual level.
On the other hand, we cannot ignore that one of the greatest challenges that often arises when it comes to balancing so many aspects of our lives is time management. "Time goes by", as we often say, but we go through it. We are not just external spectators. And the way we live it, the attitude with which we fill every moment of our existence, regardless of what we have to do, helps us perceive it as an eager bird beating its wings to flee from our hands or as an ally with whom we can share the intensity of the moment that we are living.
From our centre, we are thinking of contributing our grain of sand inviting you to live some of those moments in which we "reconcile" with time, become aware of its presence and live it fully. The group that has participated in the Development of projects teacher training wants to offer a different experience which will allow you to move away from stress and disconnect for a while from the daily activity to enjoy a pleasant and welcoming environment, tasting relaxing infusions that will contribute to your well-being. You will also have the opportunity to learn about their properties and beneficial effects thanks to the knowledge that will be transmitted by a group of Gardening and Floristry students, with whom you will be accompanied throughout the event.


Get ready to participate in the activity “Keep calm, drink & relax”!
We will be waiting for you in the botanical garden next to the bar of our high school on Tuesday 24 April, the day of the celebration of Sant Jordi in our centre.

How do you relax to concentrate on the work to be done?

Keep calm, drink and relax

Trobareu la versió en anglès en el post posterior.

Realment trobeu que val la pena viure estressats?

Encara que per molts de nosaltres la resposta és “no, no val la pena”, tots sabem que no és tan senzill posar-ho en pràctica. En un món que sembla voltar de cada vegada més aviat, on sovint se'ns exigeix o ens autoexigim ser més i més competents i competitius en tot allò que feim o al que ens dedicam (estudis, món laboral, responsabilitats domèstiques i familiars, relacions i compromisos socials), és molt difícil evitar que l'estrès ens acompanyi en la nostra rutina diària i que els seus efectes repercuteixin negativament en les nostres vides.

Tot i així, sembla que per sort la nostra societat està agafant consciència de la importància de cercar camins i trobar remeis per fer front a aquesta pandèmia tan estesa dins del món occidental. Tant la pràctica d'un esport o activitat física com de diverses tècniques de meditació i relaxació, moltes d'elles de tradició oriental, poden contribuir molt positivament a trobar el benestar i restablir l'equilibri que cada un de nosaltres considera que necessita, sigui a nivell físic, mental, emocional o espiritual.

Per altra banda, no podem ignorar que un dels majors reptes que sovint es presenta a l'hora de compatibilitzar tantes facetes de la nostra vida és l'administració del temps. “El temps passa”, com deim sovint, però nosaltres passam amb ell. No en som simples espectadors externs. I la manera com el vivim, l'actitud amb la que omplim cada instant de la nostra existència, independentment del que ens toqui fer, ens ajuda a percebre'l com un ocell inquiet esbategant les ales per fugir de les nostres mans o com un aliat amb el que podem compartir la intensitat del moment que estam vivint.

Des del nostre centre pensam aportar el nostre granet d'arena convidant-vos a viure uns d'aquests moments en que ens “reconciliam” amb el temps, ens feim conscients de la seva presència i el vivim amb plenitud. El grup de professorat que ha participat en la formació “Optimització del treball per projectes en al Formació professional” i els seus alumnes vos vol oferir una experiència diferent, que permeti allunyar-vos de l'estrès i desconnectar de l'activitat diària durant una estona per gaudir d'un entorn agradable i acollidor assaborint unes infusions relaxants que contribuiran al vostre benestar. També tindreu l'oportunitat d'aprendre les seves propietats i els seus efectes beneficiosos gràcies a l'acompanyament i els coneixements que us transmetran un grup d'alumnes de Jardineria i Floristeria.

Animau-vos a participar en l'activitat
Keep calm, drink and relax !
Vos esperam a la placeta de l'institut el dimarts, 24 d'abril, dia de la celebració de Sant Jordi i del llibre al nostre centre. 
Com ho fas tu per relaxar-te i concentrar-te en les tasques que
has de fer?

lunes, 12 de marzo de 2018

Novetat en Paisatgisme i medi rural.

Oferim una nova oportunitat per estudiar el cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i medi rural. A partir del proper curs 2018/2019 canviarem els horaris i aquesta formació professional s'impartirà en horari matinal i tan sols en dos cursos escolars.

Si t'agrada la natura, el camp, l'art, l'agricultura, les plantes... considera aquesta oportunitat de formar-te professionalment en aquest sector en constant renovació i amb bones expectatives d'incorporació al món laboral. Tingues-ho en compte a l'hora de incriure't.Si necessites més informació no dubtis en contactar amb nosaltres!

m@il: agrariesfelanitx@gmail.com
Telèfon: 971 580 497 / 971 581 804
Facebook: agraries.felanitxmiércoles, 7 de marzo de 2018

Roda viatjant i gaudeix descobrint

Un any més els alumnes de segon curs de Formació Professional Bàsica d'Agrojardineria i Composicions Florals han tengut una presa de contacte amb una empresa de Felanitx amb la qual hi han col·laborat en un projecte comú: l'aparadorisme.

Els alumnes han estat treballant en el disseny i composició de l'aparador d'una agència de viatges. Tenint present l'objectiu que ha de tenir un aparador així com també l'activitat de l'empresa, els alumnes han confeccionat un muntatge on també hi han volgut incloure elements que representen els seus interessos personals.
Durant tot el procés del projecte, els alumnes han treballat des de la presa de mesures per elaborar un croquis de la façana del comerç fins a la manipulació de material vegetal artificial, passant pel dibuix del disseny final amb la incorporació de detalls i tocs personals de cada un d'ells.
Alumnes realitzant la presa de mesures i dibuix del croquis in situ.
 
Procés creatiu dels alumnes elaborant diferents propostes de disseny de l'aparador a l'aula.
 
Alumnes condicionant els diferents elements de l'aparador a l'IES.


Muntatge de la composició al comerç.

El resultat final de la tasca realitzada anima l'aspecte de l'establiment, aportant color i moviment a l'aparador i a més focalitza elements propis d'un viatger que tots hem tengut a les nostres mans:

Des del Departament d'agràries, us convidam a que passegeu pel carrer 31 de març, que us atureu i pegueu un cop d'ull al treball fet pels alumnes i perquè no, donau la vostra opinió per seguir animant als alumnes i als comerciants a realitzar més projectes com aquest. Ah! I no oblideu el missatge que han volgut transmetre els nostres alumnes:
Roda   viatjant   i   gaudeix   descobrint

Finalment, agrair a l'empresa Major Tours Viatges la seva participació en aquesta activitat del Departament d'Agràries de l'IES Felanitx i també al Departament d'Educació Física del centre per l'aportació de material per a realitzar el projecte.

Equip de treball.