sábado, 1 de diciembre de 2018

Complementant i ampliant coneixements a Fronda

Els alumnes de segon curs de FPB en Agrojardineria i Composicions Florals juntament amb els alumnes de grau mitjà de Jardineria i Floristeria (primer i segon curs) acabaren el mes de novembre duent a terme una visita a les instal·lacions d'un centre de jardineria: Fronda.

La visita s'inicià amb una primera presa de contacte amb els seus espais. Tot el grup identificà les zones que es poden diferenciar: decoració, floristeria, planta interior, planta exterior i de temporada així com també l'espai dedicat als animals de companyia.
Amb les diferents àrees ben definides, el grup es dividí en tres i els alumnes començaren a treballar per nivells. Cada un dels alumnes tenia encomanada una tasca concreta, emmarcada en un mòdul i amb uns objectius ben definits que permeteren complementar els continguts treballats a l'aula. 
En concret, els alumnes de segon curs de grau mitjà es centraren en comparar diferents col·leccions nadalenques: estils, colors, elements comuns, components singulars, punts focals, espècies vegetals associades...


Alumnes de Jardineria i Floristeria analitzant elements de col·leccions nadalenques.

D'altra banda, els alumnes de formació bàsica ampliaren els seus coneixements en l'àmbit de la floristeria analitzant arranjaments nadalencs, en els quals hi identificaren els diferents elements que els componien així com les espècies vegetals que formaven la composició. I finalment, els alumnes de primer curs de grau mitjà, complementaren una activitat ja iniciada dies abans a l'aula. Aquesta activitat, centrada en el disseny d'una zona verda de l'institut, dóna peu a que a Fronda els alumnes realitzessin un estudi d'idoneïtat d'espècies vegetals a implantar. Cada alumne, d'acord amb el seu disseny inicial, va fer una selecció de planta de temporada i de bulboses atenent a les seves característiques varietals i preus. Voleu saber com acaba el projecte? Idò estau atents al blog!

Finalment, agrair al personal de Fronda el temps dedicat als nostres alumnes ja que varen contestar els dubtes que tenien i varen fer els aclariments pertinents a fi de que es tregues el major profit a la visita.
 
Grup d'alumnes que visitaren Fronda el passat 30 de novembre.


martes, 20 de noviembre de 2018

XYLELLA, ES POT CURAR?


Fa una sèrie d’anys que sentim parlar de la xilel·la però... de què tracta? És un virus un bacteri? Acabarà amb tot el forest i tots els cultius balears? O es podrien descobrir peus resistents i plantes immunes a aquesta malaltia?
Els alumnes de la FP Dual de grau superior en Vitivinicultura hem fet recentment una visita a l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca. Hi vàrem fer una ruta per les seves instal·lacions agrícoles i d’investigació on ens vam posar al dia sobre la situació de les malalties més comuns en els fruiters de les Illes Balears i especialment, amb el cas de la xilel·la.


La xilel·la és un bacteri termòfil, això vol dir que li agrada créixer en un interval elevat de temperatura per a multiplicar-se. Si es sobrepassa aquest rang, o no s’hi arriba, el bacteri quedar inactiu però no necessàriament mor.


Es creu que fa una sèrie d’anys, van arribar plantes de cafè originàries de Costa Rica a Itàlia i que aquest va ser l’origen zero de la infecció a Europa. A partir d'aquí es va estendre de manera silenciosa per diferents territoris inclòs el balear. 

Aquests darrers anys s’han vist molt afectades les plantacions d'ametller, vinya, olivera i també algunes espècies forestals com l’ullastre. La situació ha esdevingut crítica però s’ha pogut observar que certs peus tot i ser dèbils, sense vigor i productivitat reduïda, no acaben morint.

No totes les espècies són sensibles al bacteri, n’hi ha moltes d’immunes. En un primer moment, quan es varen donar els primers tocs d’alarma, es va promulgar una llei que obligava a eliminar les plantes afectades i deforestar en un radi de 100 metres al voltant de la planta on es detecta la infecció. Però aquesta norma va ser eliminada perquè actualment el 98% de l’illa es troba infectada i, per tant, no tendria sentit eliminar les espècies de tota aquesta superfície.


A L’IRFAP es duu a terme una investigació consistent en la inoculació artificial de diferents espècies i varietats de fruiters per esbrinar la seva resistència i saber quines espècies resulten immunes. Fins al moment, s’ha pogut observar que el garrover no es veu afectat per la malaltia i que alguns peus d’ametller són bastant més resistents que d’altres, d'aquí l’interès en continuar investigant per a empeltar de forma eficaç amb aquestes varietats.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Val més sa qui guarda, que sa qui cura

Una vegada iniciat el curs escolar, i com sempre, hem d’ensenyar i recordar als alumnes els riscos i perills de la professió que estan aprenent.

També ensenyam com s’ha d’actuar en el cas de patir un accident laboral. Tot això en un Taller de prevenció de riscos laborals i primers auxilis.

Feim cas de les les dites: “val més prevenir que curar” i “ val més sa qui guarda, que sa qui cura”. Per això, ens hi miram prim en el taller de prevenció de riscos laborals dirigit als alumnes de tots els nivells de la FP Agrària (l’FP Bàsica d’Agrojardineria i composicions florals, el CFGM de Jardineria i Floristeria, el CFGS de Paisatgisme i Medi Rural i el CFGS de Vitivinicultura).

En aquesta activitat hem tractat:
  • la diferència entre prevenció i protecció
  • el tipus d’EPIs que poden s’han d’usar
  • els continguts de les farmacioles i com s’han d’utilitzar
  • els passos a seguir en els casos dels accidents més comuns com els
  • talls, les cremades químiques o elèctriques, els cops o els enlluernaments.

 
També practicam com rentar-se bé les mans i com curar-se un tall.
 
Pròximament tractarem el pla d’evacuació i l'ús dels equips de protecció individual per a cada tasca de la seva feina.

En definitiva, volem conscienciar l'alumnat perquè vagi adquirint hàbits de prevenció de cara al seu futur laboral i convèncer que la prevenció és positiva per al grup i demostrar de manera pràctica la seva eficàcia per a la realització d’un bon treball.Ets concients de com prevenir els riscos laborals en la teva feina? Com?
lunes, 5 de noviembre de 2018

Es pot escoltar el vi?A principis del mes d'octubre, els alumnes de Formació Professional de Grau Superior de Viticultura tingueren l'oportunitat de visitar les instal·lacions d'Armero i Adrover viticultors. Una empresa felanitxera dedicada a l'elaboració i criança de vins on en cada racó es pot veure la professionalitat i sentiment que posen els seus treballadors en cada una de les tasques que duen a terme.

La visita consistí en un recorregut per cada una de les etapes que formen el procés complet d'elaboració del vi de la mà de na Xisca i en Luís, des de la recol·lecció del fruit fins que el vi és embotellat. Els alumnes varen poder veure i comparar diferents tipus de maquinària: cintes transportadores, taules de selecció, desrapadores, premses, bombes, flotadors, embotelladora, etiquetadora... i al mateix temps exploraren per les instal·lacions, on observaren diferents tipus de dipòsits, sistemes de refrigeració, sales de criança i fins i tot tingueren l'oportunitat de participar en les operacions de remuntat de varis dipòsits de vi negre.A més a més, també realitzaren determinacions de rutina de seguiment de fermentacions en vins blancs on aprengueren que un most en fermentació no sols es pot beure i observar, sinó que també escoltar.

Els alumnes varen poder veure de primera mà com la modernitat i la tradició es poden mesclar posant de manifest el resultat al camp i a les tècniques enològiques. I en relació amb aquest fet, prengueren consciència de la importància de dur a terme controls interns en cada un dels processos de la cadena de producció. Per aquest motiu, també visitaren el laboratori de l'empresa on na Xisca explicà quines eren les tasques de rutina que es realitzen en un laboratori enològic, quin era l'instrumental i equipament bàsic i la seva utilitat en el procés de vinificació.


Després de la visita, els alumnes coincidiren que una de les coses que els havia cridat més l'atenció era la forma en què es duia a terme la part final d'elaboració del vi escumós i també la utilització de dipòsits de formigó, posant de manifest que s'estan recuperant tècniques tradicionals en temps moderns.

Des de l'IES Felanitx agraïm a na Xisca i en Luís el temps que ens varen dedicar i esperam poder visitar-los més endavant per seguir aprenent de la seva tasca.


Presentació

Després d'haver començat el curs és hora de presentar als membres de la família Agrària i a més, enguany també tenim el privilegi de poder presentar una família professional, la d'Indústries alimentàries.

Aquest curs, els alumnes matriculats de Formació Professional Bàsica d'Agrojardineria i Composicions Florals  sumen un total de 14 alumnes, repartits entre primer i segon curs. Enguany, els alumnes de segon finalitzaran el curs duent a terme una formació en centres de treball (FCT), on prendran contacte amb empreses del sector i posaran en pràctica els coneixements i habilitats adquirides al llarg del cicle.
Alumnes de Formació Professional Bàsica en Agrojardineria i Composicions Florals


Pel que fa als alumnes de Formació Professional de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, hi ha un total de 14 matriculats. El grup de primer el formen  6 alumnes procedents de Manacor, Porreres, Vilafranca i Sant Joan. Quant al grup de segon curs, els 8 alumnes matriculats tenen diferents reptes per aquest curs. Dos d'ells han de dur a terme la formació en centres de treball, mentre que la resta, ha d'acabar de cursar al centre els darrers mòduls del cicle per posteriorment iniciar la seva formació en empresa.
Alumnes de Primer curs de Grau Mitjà en Jardineria i Floristeria
 
Alumnes de Segon curs de Grau Mitjà en Jardineria i Floristeria

Al cicle de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, enguany acabaran la seva formació els quatre alumnes que cursen el darrer curs d'aquesta modalitat. Amb la realització de la seva formació als centres de treball i amb la presentació del projecte final del cicle conclouran una formació temporalitzada en tres anys ja que tots ells han compaginat horari laboral amb horari lectiu.

La nova família professional que aquest curs és de nova implantació a l'IES Felanitx és la d'Indústries Alimentàries. Dins aquesta, el centre ofereix el Cicle Formatiu de Grau Superior en Vitivinicultura, en modalitat dual i amb una duració de dos cursos. Els alumnes han iniciat un període d'assistència al centre que continuarà fins a l'Abril i posteriorment, iniciaran un contracte de formació en empresa amb una durada de 15 mesos. Durant aquest període, els alumnes compaginaran l'assistència a classe durant dos dies a la setmana i tres al lloc de treball. Aquest curs, ha començat amb un total de sis alumnes provinents de Felanitx, Manacor, Sant Joan i Palma.

I de quina manera el departament va donar la benvinguda a cada un dels alumnes? Amb una berenar d'acollida on els nous alumnes començaren a conèixer als que ja hi eren el curs anterior, els antics companys es retrobaren després de l'estiu i els professors animaren a tots ells a iniciar el curs amb molta il·lusió.
                                    Alumnes de Formació Professional de Grau Superior en Paisatgisme i Medi Rural juntament amb els de Vitivinicultura
Per acabar, sols queda presentar als guies d'aquest alumnes en el seu procés d'aprenentatge, els professors. Un equip que està fent feina per a innovar dia rere dia i que els seus alumnes treguin el màxim profit dels coneixements que es treballen per a poder-se incorporar posteriorment al món laboral. Enguany el departament consta d'algunes cares noves que des del departament volem donar la benvinguda!

Professorat del Departament d'Agrària:  Eulogi Aleixandre, Cosme Prohens, Joan Rosselló, Ana Ramal, Víctor Heitzmann, Cristina Ferragut, Antònia Solomando, Catalina Pasqual.jueves, 18 de octubre de 2018

Visita IRFAP, varietats locals, les nostres!

Actualment a les Illes Balears s’està incrementant el cultiu de vinya i les plantacions amb les nostres varietats locals. Fa trenta anys que les plantacions que es feien eren quasi tot de varietats franceses però se’n varen adonar que les varietats autòctones només es poden cultivar en aquest clima i es pot dir pràcticament que només es poden trobar a les Balears.

També varen descobrir que mesclant varies varietats tant autòctones com franceses sortia un producte amb aromes diferents que només es poden aconseguir amb les nostres varietats i el nostre clima. A partir d’aquesta base es va donar molta importància a la recuperació de vinyes de varietats locals i es varen recuperar moltes vinyes velles que ja estaven abandonades.

En la nostra visita a l’IRFAP varem poder descobrir la història de la recuperació de les varietats autòctones de les Illes Balears:

La història de la vinya a les nostres illes hem patit diferents crisis vitícoles. Això ha ocasionat que moltes de les varietats locals cultivades des de fa segles desapareguessin.
Feines posteriors, com la de Ernesto Mestre i Bartomeu Forteza, han permès registrar i experimentar amb varietats que eren fins al moment desconegudes o suposadament desaparegudes. Està clar que si no hagués estat per la construcció i creació del celler cooperatiu de Felanitx (1919), del qual Bartomeu Mestre és un dels fundadors, hagués estat pràcticament impensable dur a terme tant la recuperació varietal, com el posterior augment de la qualitat de la producció vinícola.
El punt clau de la recuperació varietal de les Illes Balears fou L’Estació Enológica de Haro on mantengueren vives varietats de les illes. Llavors, des d'allà es mandaren a l’estació enològica de Madrid, El Encin, des d'on, als anys 90 es pogueren enviar cap a les illes concretament a l’IRFAP, on foren replantades i catalogades.
Encara es fa feina per tal d’autoritzar la producció d’algunes d’aquestes varietats per a l'ús vinícola, i aquest és un procés lent i complicat. Cada pic estem més a prop de tenir una producció cada vegada més variada de vi feta a partir de varietats històriques de les nostres ILLES.


Algunes d’aquestes varietats són molt desconegudes però si algú està interessat en fer una petita plantació de varietats autòctones es pot posar en contacte amb l’IRFAP per poder recollir mudes i posteriorment empeltar-les en el camp.

També hi ha un llibre molt interessant de la història de les varietats autòctones disponible a la
 pàgina web de la conselleria d’agricultura:


AUTORS: Jaume Forteza i Jonás Fernández, alumnes de vitivinicultura


viernes, 14 de septiembre de 2018

Benvinguts!

Tenim enllestit l'inici del nou curs 2018/2019!
Vos esperam el proper divendres, 21 de setembre, a les 8:00 h a l'entrada principal de l'IES Felanitx.
Tot l'alumnat de Formació professional començarà la jornada amb el seu tutor i després continuarà amb l'horari habitual de classes fins les 14:00h.

Amb l'alumnat dels Cicles formatius de grau superior en Paisatgisme i medi rural i Vitivinicultura, ens trobarem el proper divendres, 21 de setembre, a l'edifici de la FP Agrària per fer la rebuda a les 16:00 h i continuar amb la tutoria i les classes.
Comencem amb il·lusió!